Archiwum wydarzeń

Wszystko – spektakl o Eucharystii

343133720_1285973808666367_8384954235462822906_n

 

PL

W imieniu Domu Zakonnego Jezuitów w Poznaniu, Fundacji VINEA, Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz Wspólnoty Ukraińskiej, serdecznie zapraszamy na spektakl o Eucharystii pt. "Wszystko", który będzie można zobaczyć 13 i 14 maja, o godz. 19 w Galerii u Jezuitów w Poznaniu (ul. Dominikańska 8). Realizowany jest on we współpracy ze Wspólnotą Ukraińską, gdzie obok chóru polskiego pod dyr. Michała Gogulskiego, wystąpią m.in. ukraiński chór pod dyr. Anastazji Mudrakovej i, w zespole aktorskim, osoby zaangażowane w poradni ukraińskiej dla uchodźców. Jedną z głównych ról gra ks. Adrian Szafranek. Spektakl jest spotkaniem kultur i denominacji chrześcijańskich: katolickiej, greckokatolickiej i prawosławnej. Wejściówki do nabycia na miejscu pół godziny przed spektaklem w kwocie 25 zł., dochód przeznaczony jest na rozwój ukraińskiej poradni psychologicznej oraz Galerii u Jezuitów jako kolejnego miejsca rozwoju kultury chrześcijańskiej w naszym mieście.

 

ENG

On behalf of the Jesuit Religious House in Poznań, the VINEA Foundation, the Community of Christian Life and the Ukrainian Community, we cordially invite you to the performance about the Eucharist entitled "Everything", which will be shown on May 13 and 14, at 19:00 at the Jesuits Gallery in Poznań (8, Dominikańska Street). It is carried out in cooperation with the Ukrainian Community, where, apart from the Polish choir under the direction of Michał Gogulski, the Ukrainian choir under the direction of Anastazja Mudrakova will perform together with the acting team created of people involved in the Ukrainian counseling center for refugees. One of the main roles is played by Fr. Adrian Szafranek. The performance is a meeting of Christian cultures and denominations: Catholic, Greek Catholic and Orthodox. Tickets can be purchased at the entrance, half an hour before the performance, for PLN 25. The proceeds will be allocated to the development of the Ukrainian psychological clinic and to the Jesuits Gallery in Poznań, as the place for the development of Christian culture in our city.

 

UKR

Від імені Релігійного дому "Єзуїтів у Познані, Фундації VINEA, Спільноти Християнського Життя та Української Громади сердечно запрошуємо на виставу про Євхаристію під назвою "Все".  Яка відбудеться 13 та 14 травня о 19.00 в Галереї Єзуїтів у Познані (вул. Домініканська, 8). Вона реалізується у співпраці з Українською громадою, де, крім польського хору під керівництвом Міхала Гогульського, виступить український хор під керівництвом Анастасії Мудракової, а в акторському ансамблі - люди, задіяні в Українському консультативному центрі для біженців. Одну з головних ролей виконує о. Адріан Сафранек. Вистава є зустріччю культур і християнських конфесій: католицької, греко-католицької та православної. Вхідні квитки можна придбати на місці за півгодини до початку вистави за 25 злотих, а виручені кошти підуть на розвиток Українського психологічного консультаційного центру та Галереї у Єзуїтів як для розвитку християнської культури в нашому місті.

 

RUS

От имени Религиозного дома "Иезуитов в Познани, Фонда VINEA, Сообщества Христианской Жизни и Украинской Общины сердечно приглашаем на спектакль о Евхаристии под названием "Все".  Который состоится 13 и 14 мая в 19.00 в Галерее Иезуитов в Познани (ул. Доминиканская, 8). Она реализуется в сотрудничестве с Украинской общиной, где, кроме польского хора под руководством Михала Гогульского, выступит украинский хор под руководством Анастасии Мудраковой, а в актерском ансамбле - люди, задействованные в Украинском консультативном центре для беженцев. Одну из главных ролей исполняет о. Адриан Сафранек. Спектакль является встречей культур и христианских конфессий: католической, греко-католической и православной. Входные билеты можно приобрести на месте за полчаса до начала спектакля за 25 злотых, а вырученные средства пойдут на развитие Украинского психологического консультационного центра и Галереи у Иезуитов как для развития христианской культуры в нашем городе.

 

Reżyseria: Ila Biegańska (WŻCh Poznań)

 

 

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
konto złotówkowe (PLN): 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

konto dolarowe (USD): 39 1140 2004 0000 3112 1217 5826

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

Administrator Ochrony Danych Osobowych: rodo@vinea.org.pl

Poradnia VINEA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań
poradnia@vinea.org.pl

numer konta do opłat: 58 1140 2004 0000 3402 8209 7336

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

SEKRETARIAT CZYNNY:
poniedziałek - czwartek godz. 13:30 - 16:30
polska-162393__340  PL tel. 797 907 154

Poradnia VINEA – UKRAINA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań

poradniaua@vinea.org.pl

506 078 460 – українською

797 907 154 – польською

Dane rejestrowe

NIP: 7781469674

REGON: 301366142

KRS: 0000348563

© Fundacja Vinea: dobry psycholog, terapeuta Poznań i online 2023
Wdrożenie i opieka: solmedia.pl

Wesprzyj nas