Wydrukuj tę stronę
wtorek, 15 październik 2019 07:50

Historia Fundacji Vinea

Oceń ten artykuł
(1 głos)

1570 - Zaproszenie pierwszych jezuitów do Poznania przez biskupa Adama Konarskiego . Przybywają 2 lata później i pierwszym przełożonym zostaje słynny tłumacz Biblii na język polski, Jakub Wujek. Celem pracy jezuitów w mieście nad Wartą była głównie edukacja. Więcej o historii na naszej stronie w artykule Początki jezuitów na ziemiach polskich.

1920 – Jezuici powracają do Poznania i otrzymują w opiekę Kościół Najświętszego Serca Jezusowego – po Zakonie Dominikańskim przy ul. Szewskiej 18.

1967 – Po zakończonym Soborze Watykańskim II powstaje Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, która jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. W skutek kasaty zakonu Jezuitów w roku 1773 Sodalicje Mariańskie przeszły pod zarząd księży diecezjalnych. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego powraca do idei współpracy z zakonem Jezuitów. Więcej o Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego .

2005 – Rozpoczyna się tworzenie lokalnej poznańskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, inicjatorem tego działania jest Marta Lewandowska-Harasimowicz. Więcej o WŻCh w Poznaniu.

2010 – Z inicjatywy ówczesnego Superiora o. Grzegorza Radomiaka SJ oraz Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Poznaniu zostaje powołana Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA. Fundacja powstała jako obszar działania apostolskiego WŻCh, aby wspierać różnego rodzaju wydarzenia służące ochronie i promocji zabytkowego charakteru zespołu klasztornego o.o Jezuitów przy ulicy Szewskiej i Dominikańskiej oraz promować wydarzenia o charakterze kulturalnym we współpracy z Galerią u Jezuitów. Duży wkład organizacyjno-formalny w tworzeniu Fundacji miał, będący do dzisiaj w Radzie Fundacji, Piotr Kaczmarek z poznańskiej wspólnoty WŻCh.

Początkowo Fundacja kontynuowała działania istniejącego Studium Myśli Chrześcijańskiej stworzone przez o. Władysława Wołoszyna SJ w Galerii u Jezuitów. Stworzyła także własny cykl pt. Jedność w Różnorodności prezentujący różne duchowości w kościele katolickim. Powstała również ciekawa inicjatywa dla osób niezamężnych Wzleć ponad samotność - spotkania dla tych, którzy szukają. Były to msze i spotakania dyskusyjne jak również kulturalne (bale karnawałowe) animowane przez Magdalenę Magowską (obecnie Roszak). Więcej o tych inicjatywach można przeczytać w archiwum wydarzeń.

Jednocześnie rozpoczął się cykl różnego rodzaju warsztatów na pograniczu psychologi i duchowości a także sesje na Morasku. Więcej można przeczytać w warszatatch i w sesjach archiwalnych.

2016 – dzięki staraniom obecnego Superiora o. Dariusza Michalskiego powstaje Poradnia Psychologiczno-Duchowa stanowiąca integralną część Fundacji VINEA jako odpowiedź na zapotrzebowanie wielu osób wierzących na znalezienie pomocy psychologicznej i duchowej oraz sposobności do osobistego rozwoju z uszanowaniem wartości chrześcijańskich.

Poradnia VINEA została poświęcona przez biskupa Damiana Bryla dnia 9 października 2016. Więcej o początkach Poradni w artykule Miejsce z dobrym duchem .

2018 - nowym Prezesem Zarządu zostaje Maria Krugiełka, która zastąpiła pełniącą tę funkcję przez prawie 8 lat Martę Lewandowską-Harsimowicz.

Czytany 485 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 styczeń 2020 17:30