Wydrukuj tę stronę

Misja Fundacji

Misją Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju "Vinea" jest:

  1. podejmowanie wszelkiego rodzaju działań służących ochronie zabytkowego charakteru tego zespołu klasztornego;
  2. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony i promocji dóbr kultury i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego;
  3. działania edukacyjne, promujące rozwój społeczny i integracyjny społeczeństwa;
  4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej
  5. wspieranie integralnego rozwoju osoby ludzkiej poprzez formację psychologiczną i duchową osób świeckich (wierzących i niewierzących) oraz osób konsekrowanych poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i duchowej