Wydrukuj tę stronę

Misja Poradni

Celem działalności Poradni jest świadczenie różnorodnych form pomocy wszystkim tym - zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym - którzy poszukują drogi do pełni życia poprzez porządkowanie i rozwój sfery emocjonalnej, psychicznej i duchowej. Łaska buduje na naturze, dlatego chcemy pomagać ludziom troszczyć się o psychikę i sferę duchową tak, aby mogli żyć pełniej i bardziej szczęśliwie w relacji do siebie, innych osób i otaczającego świata.

Pragniemy realizować ten cel poprzez profesjonalny zespół specjalistów: psychologów, terapeutów, doradców i osób duchownych, których łączy wiara w Boga przeżywana jako osobista pasja. W sposób szczególny jest nam bliska duchowość św. Ignacego Loyoli, w której sami szukamy inspiracji do dobrego życia. Pragniemy szanować i wzmacniać wartości duchowe osób, które poszukują pomocy dla siebie i swoich bliskich.

Oprócz indywidualnych spotkań proponujemy następujące formy pomocy i rozwoju:

Coaching to wyprawa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o własne życiowe plany i cele, o sposoby budowania relacji, czy naukę i rozwijanie potrzebnych kompetencji. Coaching, rozumiany jako INTEGRALNE TOWARZYSZENIE OSOBIE, rozwija i zmienia całego człowieka, w zależności od tego, co dla niego aktualnie ważne, zrzucenie kilogramów, napisanie pracy magisterskiej, wybór drogi życiowej, rozwój życia duchowego. Coaching jest dla odważnych, którzy nie boją się wyzwań i zmian, którzy chcą żyć bardziej, mocniej i piękniej.

Warsztaty to sposób na sposób na przekucie teorii w praktykę, na rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów. Dobry warsztat pozwala na to, by skorzystać z niego w takiej mierze jak potrzebujemy. Jego ważnym aspektem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do poznawania i doświadczania, zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Poziom zaangażowania, czerpania z proponowanych treści uczestnik reguluje sam. Warsztaty inspirują, pokazują nową perspektywę, zachęcają do rozwoju.

Grupy rozwoju osobistego to cykl warsztatów odbywający się z reguły dla stałej grupy uczestników. Podobnie jak jednodniowe warsztaty ich celem jest wspieranie w rozwoju ( nie terapia).  Mają tę przewagę nad jednorazowym spotkaniem, że pozwalają na trenowanie wprowadzanych na zajęciach treści w codzienności. Uczestnicy mają szansę poznać się lepiej, dzięki czemu bardziej obecne jest wzajemne wsparcie, a praca daje lepsze efekty.

Grupy wsparcia gromadzą uczestników wokół jakiegoś trudnego doświadczenia. Spotkania są szansą współtowarzyszenia sobie nawzajem w jakiejś niełatwej, często bolesnej sytuacji. Rozumiejąc innych zaczynamy lepiej rozumieć siebie. Poczucie, że nie jest się samemu z tym doświadczeniem dodaje otuchy i nadziei.

wszystkie aktualne informacje w zakładce ROZWÓJ