Wydrukuj tę stronę

Pomoc Duchowa

W ramach pomocy duchowej oferujemy nieodpłatną rozmowę duchową. Jej celem jest udzielenie wsparcia na drodze duchowego rozwoju. Może ono być szczególnie pomocne w chwilach kryzysu lub większych trudności życiowych, które stają się uprzywilejowanym momentem uważniejszego poszukiwania Boga – czego często sami nie zauważamy. Dokonuje się to poprzez przyjęcie pytań o sens życia lub sens trudności, które stają na drodze życia. A także poprzez poszukiwanie własnych odpowiedzi.

Rozmowa duchowa nie polega na doradzaniu drugiej osobie, co ma zrobić w swojej aktualnej sytuacji duchowej. Stanowi pomoc w lepszym spotkaniu się ze sobą samym i zobaczeniu tego, czego samemu nie można dojrzeć. Pomaga podjąć pełniej odpowiedzialność za swoje życie. Pomaga zobaczyć szerzej aktualną sytuację życiową w świetle wiary. Pomaga wyjść na spotkanie Bogu, który przychodzi często w niespodziewanych sytuacjach. Pomaga rozeznać wolę Bożą w danym momencie życia. Pomaga odnaleźć drogę do pełniejszego życia. Może również stanowić pomoc dla osób, które przygotowują się do udziału np. w rekolekcjach ignacjańskich.

Z rozmowy duchowej można skorzystać zarówno indywidualnie jak i grupowo np. ze współmałżonkiem. Spotkanie trwa ok. 45 min. Pomoc duchowa nie jest kierownictwem duchowym. Proponujemy doraźną pomoc nie przekraczającą dwóch spotkań. Długość jednego spotkania to maksymalnie 45 minut.

Na rozmowę duchową należy umówić się przez sekretariat (osobiście lub telefonicznie).

Plan Dyżurów :

o. Dariusz Michalski SJ - wtorki 16.00-17.30

o. Grzegorz Dobroczyń SJ - czwartki 16.00-17.30, można również ustalić inny termin spotkania