Zespół

Hanna Nadzieja

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, specjalności klinicznej oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Poznaniu w nurcie integratywnym. Ukończyłam również:

  • szkolenie NEST (the New Experience for Survivors of Trauma) – psychoterapii dla osób, które doświadczają w swoim życiu konsekwencji różnorakich traum i potencjalnie przeciążających sytuacji granicznych,
  • kurs terapii akceptacji i zaangażowania ACT (Acceptance and Commitment Therapy), skierowanej na odkrywanie i uczenie się, jak żyć w zgodzie z osobistymi wartościami przy jednoczesnym rozwijaniu elastyczności psychologicznej i uważności,
  • fakultet z psychoonkologii, obejmujący zagadnienie pomocy psychologicznej osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi i ich rodzinom.

W swojej pracy dyplomowej badałam temat wpływu różnych form medytacji (w szczególności medytacji chrześcijańskiej, jogi i medytacji uważności) na poprawę jakości życia i obniżanie poczucia doświadczanego stresu.

Pomagam osobom, które:

  • doświadczyły zaniedbań, przemocy fizycznej i/lub emocjonalnej
  • zmagają się z obniżonym nastrojem, niską samooceną, nieśmiałością, nadmiernym lękiem, silnym stresem, dolegliwościami psychosomatycznymi
  • doświadczają sytuacji kryzysowych, choroby, straty
  • zmagają się z konfliktem i/lub trudnościami w relacjach
  • stawiają sobie pytania o własną tożsamość płciową
  • chcą lepiej poznać siebie, odkryć własny potencjał, wprowadzić zmiany w swoim życiu.

W pracy psychologicznej i w codzienności bliska mi jest benedyktyńska myśl „Ora et labora”, łącząca wysiłek osobistej pracy z działaniem łaski i Bożego Słowa. Lubię ciszę, rozmowy z ludźmi, wyprawy rowerowe, spacery i góry.

W poradni VINEA prowadzę konsultacje i terapię psychologiczną osób dorosłych i młodzieży.

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
konto złotówkowe (PLN): 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

konto dolarowe (USD): 39 1140 2004 0000 3112 1217 5826

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

Administrator Ochrony Danych Osobowych: rodo@vinea.org.pl

Poradnia VINEA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań
poradnia@vinea.org.pl

numer konta do opłat: 58 1140 2004 0000 3402 8209 7336

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

SEKRETARIAT CZYNNY:
poniedziałek - czwartek godz. 13:30 - 16:30
polska-162393__340  PL tel. 797 907 154

Poradnia VINEA – UKRAINA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań

poradniaua@vinea.org.pl

506 078 460 – українською

797 907 154 – польською

Dane rejestrowe

NIP: 7781469674

REGON: 301366142

KRS: 0000348563

© Fundacja Vinea: dobry psycholog, terapeuta Poznań i online 2023
Wdrożenie i opieka: solmedia.pl

Wesprzyj nas