Zespół

s. Maria Gudz OSJ (pomoc duchowa)

Jestem siostrą zakonną w bezhabitowym Zgromadzeniu Sióstr Oblatek Serca Jezusa od 40 lat.

Przed wstąpieniem do Zgromadzenia ukończyłam studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z tytułem magistra chemii i to tam po raz pierwszy spotkałam się z duchowością ignacjańską. Dwa lata pracowałam naukowo w krakowskim Instytucie Technologii Nafty.

Po ukończeniu studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pracowałam w duszpasterstwie oazowym i powołaniowym.

Kontynuowałam formację w jezuickim Studium dla Formatorek zakonnych i miałam swój udział w grupach formacyjnych w trzech gałęziach Instytutu Oblatek Serca Jezusa.

Zgromadzenie zlecało mi różne odpowiedzialności we wspólnotach zakonnych i Instytucie w Polsce i we Francji.

Ostatnie 15 lat , to posługa towarzyszenia duchowego w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie.

Po przybyciu do Poznania pod koniec 2021r nawiązałam współpracę z poznańską  wspólnotą Księży Jezuitów, Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego i Fundacją Vinea.

Mogę służyć towarzyszeniem duchowym w języku polskim i francuskim.

Moją pasją jest człowiek i jego integralny rozwój.

Wolny czas wypełniam lekturą o tematyce hagiograficznej i psychologicznej. Lubię robótki ręczne i wszelkiego rodzaju twórczość artystyczną od poezji przez robótki ręczne po eksperymenty kulinarne.

 

W poradni Vinea prowadzę rozmowy duchowe: poniedziałki 14:00 - 15:30, wtorki 14:00 - 15:30, piątki 19:00 - 19:45

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
konto złotówkowe (PLN): 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

konto dolarowe (USD): 39 1140 2004 0000 3112 1217 5826

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

Administrator Ochrony Danych Osobowych: rodo@vinea.org.pl

Poradnia VINEA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań
poradnia@vinea.org.pl

numer konta do opłat: 58 1140 2004 0000 3402 8209 7336

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

SEKRETARIAT CZYNNY:
poniedziałek - czwartek godz. 13:30 - 16:30
polska-162393__340  PL tel. 797 907 154

Poradnia VINEA – UKRAINA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań

poradniaua@vinea.org.pl

506 078 460 – українською

797 907 154 – польською

Dane rejestrowe

NIP: 7781469674

REGON: 301366142

KRS: 0000348563

© Fundacja Vinea: dobry psycholog, terapeuta Poznań i online 2022
Wdrożenie i opieka: solmedia.pl

Wesprzyj nas