Zespół

Marlena Banaszak

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyłam szkolenie NEST (the New Experience for Survivors of Trauma / Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), czyli intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej m.in. osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych. Ukończyłam także kurs Racjonalnej Terapii Zachowań (I stopień), Zarządzanie talentami wg Gallupa, 7 Nawyków Skutecznego działania oraz Kurs Doradcy Zawodowego. Przez kilka lat badałam czynniki wpływające na podniesienie poziomu twórczego myślenia u dorosłych. W tym celu prowadziłam warsztaty z kreatywnych narzędzi rozwiązywania problemów. Działałam także w społecznym programie „Projektor”, w którym tworzone są kreatywne projekty edukacyjne.

Swoje doświadczenie poszerzałam poprzez tworzenie i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dorosłych i młodzieży w Polsce, Norwegii i Islandii oraz uczestnictwo w szkole Konsultacji dla Psychologów w oparciu o założenia Rodzicielstwa Bliskości. Prowadziłam autorskie zajęcia m.in. dla animatorów Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, realizowałam szkolenia i konsultacje w zakresie komunikacji, asertywności, zarządzania sobą w czasie, technik rozwiązywania problemów dla rodziców, nauczycieli i młodzieży. Posiadam także duże doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym w obszarze zarządzania talentami oraz rozwoju i szkoleniu pracowników.

W zakresie moich zainteresowań zawodowych znajduje się efektywna komunikacja, praca z traumą, wspieranie rodziców w procesie wychowania, regulacja emocjonalna, praca z lękiem, poprawa relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem. Celem mojej pracy jest wspieranie innych w ich drodze do satysfakcjonującego życia i wspólne odkrywanie tego, co dla danej osoby jest dobre i pomocne.

W Poradni Vinea prowadzę konsultacje dla dorosłych i młodzieży oraz warsztaty i zajęcia grupowe.

W celu zapisu na konsultację zapraszamy do zakładki ZAPISZ SIĘ

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
konto złotówkowe (PLN): 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

konto dolarowe (USD): 39 1140 2004 0000 3112 1217 5826

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

Administrator Ochrony Danych Osobowych: rodo@vinea.org.pl

Poradnia VINEA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań
poradnia@vinea.org.pl

numer konta do opłat: 58 1140 2004 0000 3402 8209 7336

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

SEKRETARIAT CZYNNY:
poniedziałek - czwartek godz. 13:30 - 16:30
polska-162393__340  PL tel. 797 907 154

Poradnia VINEA – UKRAINA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań

poradniaua@vinea.org.pl

506 078 460 – українською

797 907 154 – польською

Dane rejestrowe

NIP: 7781469674

REGON: 301366142

KRS: 0000348563

© Fundacja Vinea: dobry psycholog, terapeuta Poznań i online 2022
Wdrożenie i opieka: solmedia.pl

Wesprzyj nas