Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Poradnia Psychologiczno-Duchowa VINEA [dalej „Poradnia VINEA”] prowadzi internetowe zapisy na wizyty oraz przyjmuje zgłoszenia do udziału w grupach rozwoju, warsztatach i sesjach na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Poradni VINEA jest Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA z siedzibą w Poznaniu, ul. Szewska 18A, NIP: 7781469674; REGON: 301366142; KRS: 0000348563

3. Warunkiem dokonania zapisu jest akceptacja Regulaminu przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Ceny podane w formularzu są obowiązujące przy rejestracji pierwszej wizyty, ceny dalszych wizyt uzgadniane są z terapeutą.

§2

Zamówienia

1. Zapisu można dokonać w następujący sposób:

  1. poprzez kalendarz rezerwacji połączony z formularzem dostępny na stronie internetowej Fundacji VINEA www.vinea.org.pl,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Fundacji VINEA,
  3. telefonicznie na numer telefonu dostępny na stronie internetowej  Fundacji VINEA w zakładce Kontakt.

2. Realizacja wizyty dokonuje się w dniu wybranym przez Klienta i jest realizowana przez wskazanego w formularzu terapeutę.

3. Realizacja udziału w grupach rozwoju, warsztatach i sesjach dokonuje się po wpłaceniu zaliczki i zebraniu niezbędnej liczby uczestników podanej w informacji na stronie internetowej.

4. Poradnia VINEA potwierdza rejestrację automatycznie po dokonaniu płatności przez płatności PayU lub użycia specjalnego kodu rabatowego umożliwiającego płatność gotówką na miejscu wybranym Klientom.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Fundacji VINEA w momencie dokonania zapisu, w szczególności: cena.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 

2. Ceny określone są w cenniku na stronie internetowej Fundacji VINEA.

§4

Reklamacje

1. Reklamacje złożone przez formularz reklamacji na stronie internetowej będą rozpatrywane przez kierownictwo Poradni VINEA i/lub Zarząd Fundacji VINEA w ciągu 7 dni od ich złożenia.

2. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu.

§5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy – odwołania rejestracji wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem realizacji bez podania przyczyny. W przypadku grup rozwoju, warsztatów i sesji na 72 godziny przed ich rozpoczęciem.

2. Przy zachowaniu terminu odstąpienia od umowy Klient ma prawo do zwrotu dokonanej wpłaty.

3. Niestawienie się na wizytę, grupy rozwoju, warsztaty lub sesje bez wcześniejszego odwołania określonego w punkcie 1 par. 5 skutkuje brakiem zwrotu opłaty/zaliczki.

4. Zwrot będzie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od daty odwołania udziału w wizycie, grupie rozwoju, warsztacie, .

§6

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA.

2. Dane osobowe przekazane Fundacji VINEA podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych w formularzu danych uniemożliwia dokonanie rejestracji.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Fundacji VINEA materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym newslettera.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Kontakt z administratorem danych osobowych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§7

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Fundacji VINEA

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Fundacji VINEA na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie rejestracje  przyjęte przez Fundację VINEA do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonania rejestracji przez Klienta.

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
sekretariat@vinea.org.pl

konto złotówkowe (PLN): 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

konto dolarowe (USD): 39 1140 2004 0000 3112 1217 5826

konto walutowe (EUR): 68 1140 2004 0000 3812 1217 5834

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

Administrator Ochrony Danych Osobowych: rodo@vinea.org.pl

VINEA poradnia - PL

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań
poradnia@vinea.org.pl

numer konta do opłat: 58 1140 2004 0000 3402 8209 7336

Fundusz Pro-Bono: 77 1140 2004 0000 3102 8209 7335

SEKRETARIAT CZYNNY:
poniedziałek - czwartek godz. 13:30 - 16:30
polska-162393__340  PL tel. 797 907 154

VINEA poradnia - UA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań
poradniaua@vinea.org.pl

506 078 460 – українською

797 907 154 – польською

Dane rejestrowe

NIP: 7781469674

REGON: 301366142

KRS: 0000348563

© Fundacja Vinea: dobry psycholog, terapeuta Poznań i online 2024
Wdrożenie i opieka: solmedia.pl

Wesprzyj nas