Wydrukuj tę stronę

Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia

UWAGA!

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do kolejnych grup: 

- Grupa  VIII - czwartek 8:00 - 10:00 (prowadzący: Magda i Bartek) - spotkania online

- Grupa X - poniedziałek 15:30-17:30 (prowadzący: Bartek) - spotkania online  

Spotkania rozpoczną się, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

 

 

 

 

 

Z wielką radością zapraszamy na cykliczne warsztaty „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”.

Jest to program terapeutyczno-rozwojowy prowadzący do uporządkowania wewnętrznego przeznaczony dla osób przeżywających
różnego rodzaju kryzysy, trudności emocjonalne a także dla osób pragnących zadbać o rozwój osobisty.

Program rozwoju duchowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji to osobista i
duchowa praca inspirowana w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją
psychologiczną.

Adresat – kto może być uczestnikiem spotkań?

Osoby:

 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
 • zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • z zaniżoną samooceną,
 • z tendencją do izolowania się,
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
 • przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
 • przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
 • zranione w dzieciństwie,
 • posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
 • pragnące zmiany swojego życia na lepsze,
 • szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem
 • samotne, szukające wspólnoty i rozwoju.
 • które nie wiedzą co chcą robić w życiu

Praca z programem Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia obejmuje:


1. Osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych.


2. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się
problemach i wolnych pytaniach. Spotkania odbywają się co tydzień i trwają do 2
godzin.


Oczekiwane cele:
1. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże
odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące
uczucia, przeżycia i doświadczenia.


2. Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i
w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę
zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się
radzić sobie z osobistymi problemami.


3. Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą
potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec
rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i
poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad Słowem
Bożym.

 

Prowadzący:

Bartłomiej Gaworowski - psychoterapeuta psychodynamiczny, trener 12 kroków, 

Magdalena Tokłowicz - psycholog, terapeuta systemowy i CHTI, trener 12 kroków,

Jolanta Prajs - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener 12 kroków,

 

 Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do kolejnych grup: 

- Grupa  VIII - czwartek 8:00 - 10:00  - (prowadzący: Magda i Bartek) - spotkania online

- Grupa X - poniedziałek 15:30- 17:30 (prowadzący: Bartek) - spotkania online

Spotkania rozpoczną się, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

 


Czas trwania warsztatów: około półtora roku (w zależności od dynamiki grupy).

 

Koszt spotkań: opłata stała:

- jeden prowadzący - 200 zł za osobę, za miesiąc.

- dwóch prowadzących - 240 zł za osobę, za miesiąc

 Jest możliwość opłaty za udział w programie 12 kroków w postaci rat 6-miesięcznych (płatność z góry). Rata ta wynosi wtedy odpowiednio 1150 zł albo 1400 zł

 

Najczęstsze pytania – 12 Kroków

 
Jaki jest całkowity koszt 12 Kroków? Czy jest opłata za jakiś podręcznik?
Opłata za 12 kroków wynosi 200 zł za miesiąc za udział w grupie prowadzonej przez jedną osobę, 240 zł za udział w grupie prowadzonej przez dwie osoby. Opłata jest stała.
Do tego dochodzi jednorazowy koszt Podręcznika 12 kroków  - 55 zł. 
Podczas zapisu pobierana jest również zaliczka - 50 zł, która jest wliczana do ostatniej miesięcznej raty, w ostatnim miesiącu, w którym grupa kończy program 12 kroków.
Zaliczka nie jest zwracana w przypadku wcześniejszej rezygnacji.
 
"Jak wygląda organizacja płatności? 
Każdy uczestnik wpłaca 200 zl  lub 240 zł za miesiąc z góry, w zależności od wybranej grupy. Opłata powinna być uiszczona przed każdym pierwszym spotkaniem w danym miesiącu. Opłatę można uiścić przelewem, gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w sekretariacie fundacji w godzinach pracy sekretariatu,
 
Czy płatność obowiązuje w przypadku nieobecności, wakacji, choroby itd.?
Płatność obowiązuje za każdy miesiąc, kiedy spotyka się grupa. Zwolnienie z opłat jest tylko w przypadku, kiedy prowadzący nie może być na spotkaniu. Jeśli z jakiegoś powodu dany uczestnik nie może uczestniczyć w spotkaniu grupy, może on opuścić dane spotkanie, ale nie zwalnia go to z pełnej opłaty za dany miesiąc. Jeśli prowadzący z jakiegoś powodu (np. choroba) nie może pojawić się na spotkaniu, spotkanie zostaje odwołane a uczestnicy nie płacą za dane spotkanie (kwota jest im zwracana lub płacą proporcjonalnie mniej za następny miesiąc). W miarę możliwości, często prowadzący umawia się w takich przypadkach na inny termin w celu odrabienia spotkania. Uczestnicy również nie płacą za ustalony okres wakacyjny, w którym cała grupa się nie spotyka (od połowy lipca do połowy sierpnia).   
 
Czy jest z góry ustalony termin wakacyjny, kiedy grupa nie będzie się spotykała?
Tak, jest to okres od połowy lipca do połowy sierpnia. W tym okresie grupa się nie spotyka i za ten okres nie płaci. Jeśli ktoś ma urlop w innym terminie, w danym terminie swojego urlopu nie przychodzi na spotkania. 
 
Jak wygląda kwestia płatności w przypadku, gdy w danym miesiącu wypada 3, 4 lub 5 spotkań?
Opłata jest stała, niezależnie od liczby spotkań w miesiącu (za wyjątkiem wakacji grupy oraz nieobecności prowadzącego)
 
Czy trzeba być koniecznie na wszystkich spotkaniach grupy?
Nie ma obowiązku uczestnictwa na bezwzględnie każdym spotkaniu grupy, ale jest to bardzo wskazane. Należy pamiętać, że grupa się zbiera i pracuje razem. Nieobecność kogokolwiek z członków w grupy ją zubaża i jest odczuwalna dla całej grupy. Jest to więc konkretne zobowiązanie na okres roku lub dłużej. Należy mieć na uwadze, że praca grupowa według programu postępuje naprzód, niezależnie od nieobecności poszczególnych uczestników. Jest to więc strata zarówno dla osoby nieobecnej, jak i całej grupy.
 

Czy grupa spotyka się w święta i dni ustawowo wolne od pracy?
Nie. W te dni nie ma spotkań grupy.

 
Ile spotkań obejmują warsztaty? Jak długo trwają? Jaka jest liczba osób w grupie?
Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez półtora roku. Będzie więc ich kilkadziesiąt. Dokładna liczba jest uzależniona od dynamiki pracy grupy i nie jest z góry ograniczona. Jedno spotkanie trwa do dwóch godzin. 
 
Jaka jest liczba osób w grupie?
W grupie jest maksymalnie 12-15 osób, średnio około 10.
 
Czy można zrezygnować z udziału w warsztatach 12 krokowych?
Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w grupie na każdym etapie. 
 
Czy w spotkaniach 12 krokowych mogą uczestniczyć pary, osoby będące w związku lub dużej zażyłości (przyjaźni)?
Osoby będące w związku małżeńskim, partnerskim, zażyłej przyjaźni czy relacji mogą brać udział w programie 12 kroków, ale nie mogę być w jednej grupie. W razie wątpliwości, prosimy o zgłoszenie tej kwestii prowadzącemu na pierwszym spotkaniu w celu indywidualnego rozeznania.   
 
Czy przed pierwszym spotkaniem grupy jest możliwość indywidualnego spotkania z prowadzącym?
Tak, przed rozpoczęciem grupy, prowadzący lub pracownik fundacji, zaprasza na spotkanie indywidualne każdą osobę, która zgłosiła się na warsztaty, w dogodnym dla obu stron terminie, w celu poznania osoby, jej motywacji oraz omówienia kwestii organizacyjnych. 

Czy można uczestniczyć zdalnie w spotkaniach?
Tak, są grupy które pracują tylko zdalnie, bądź hybrydowo (część osób jest na miejscu, a część zdalnie).

Czy można uczestniczyć w 12 krokach, jeśli mieszka się w innym mieście i nie ma możliwości przyjazdu do Poznania?
Tak, można uczestniczyć zdalnie przez cały okres trwania 12 kroków.

 

Grupy 12 kroków dla chrześcijan odbywają się też w innych miastach i lokalizacjach.

Informacje o tym można uzyskać pod adresem Zespołu warszawskiego:
Program 12 Kroków – strona warszawska i grupy prowadzone przez zespół
warszawski:
http://www.12krokow.com.pl/

 

Świadectwa uczestników spotkań:

"Łatwiej mi uznać swoją bezsilność i przyznać się do bezradności wobec pewnych problemów, co w tym trudnym czasie jest konieczne. Wiem, że nie jestem sama! Z Bogiem i ciągle budującym się zaufaniem do Niego, łatwiej pokonać lęk, który teraz częściej pojawia się:(  Poznaję i uświadamiam sobie swoje słabości co daje wiedzę i buduje fundament do walki z nimi i mechanicznymi reakcjami wypracowanymi przez lata. Na pewno myślę inaczej. Daję Panu Bogu i sobie czas na działanie. Uczę się znaleźć w rzeczywistości, której przyszło nam żyć.". ~Hania  
 
Oparcie życia na Bogu jest dla mnie podstawowym powodem, dla którego się tu znalazłam. Głównym pytaniem wymagającym teraz odpowiedzi stało się pytanie nie o to, co mi robi otoczenie, lecz o to, co ja sobie robię (i robię innym) Odpowiedź jest niezwykle rozbudowana - stąd już rok wiernie odwiedzam ulicę Szewską. Troskliwość, wrażliwość, delikatność i wiedza prowadzących Magdy i Bartka, podejście pozostałych koleżanek i kolegów oraz moja własna przemiana spowodowały, że odważyłam się bardziej być sobą, nawet w tych trudnych sprawach. Ta zmiana jest warta szampana! Przeżyłam parę razy szok z powodu tego, co usłyszałam od fachowców, ale nie jest to terapia wstrząsowa! Odbieram to jako wspólną drogę z odkryciami typu "relacje istnieją nawet, gdy nie spełniam oczekiwań" albo że "zmiana okoliczności nie wpływa na zmianę przeżywania". Cieszę się z zawartych tu nowych, budujących znajomości i dziękuję za nie!
Piszę to w czasie epidemii, którą przeżywam w ludzkiej obawie, ale i w ufności w to, że Bóg leczy i ciało, i - przede wszystkim - duszę. Mam w pamięci słowa Magdy: Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Boga? 
~Małgorzata

 
" Narodziłam się na nowo. Patrzę na siebie i innych z miłością, jestem cierpliwa . Nie noszę czyichś problemów. Poprawiły się relacje w rodzinie. Uśmiecham się częściej i mimo trudności mam radość w sercu."
 
"Jestem wdzięczna za to że mogłam zobaczyć siebie w innym człowieku, za to że oczyszczałam i odkrywałam stare zakopane problemy, za to że wybaczyłam i prosiłam o wybaczenie,"
 


Zgłoszenia udziału w spotkaniach można dokonać przez wypełnienie formularza poniżej:


Formularz zapisu:

Uzupełnij

Uzupełnij

Zaznacz jedną z opcji

Podaj prawidłowy adres

Uzupełnij

Nieprawidłowe dane

Przepisz kod
Odśwież Nieprawidłowe dane

Wymagane

Wymagane

Nieprawidłowe dane