×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 72.

Odpoczynek przy Źródle - sesja dla Seniorów

eucharystia3Termin: 20-22 września Puszczykowo  (dom sióstr Elżbietanek) 

Opis: Eucharystia a moje codzienne życie

Planowana Sesja ma na celu wyjaśnienie sensu wypowiedzi Soboru Watykańskiego II, iż Eucharystia jest „szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia” (Konstytucja o Kościele nr. 11).

Udział we Mszy Świętej widzę nie jako spełnienie niedzielnego obowiązku, lecz jako „potrzebę serca”, jako odpowiedź na zaproszenie Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Eucharystia jako szczególne miejsce spotkania z uwielbionym Panem i włączenia się w rzeczywistość Jego Paschy, czyli ofiarnej Śmierci i Zmartwychwstania, ma niejedno do powiedzenia dzisiejszemu zagonionemu, zmęczonemu i zdezorientowanemu chrześcijaninowi, stawia mu diagnozę i proponuje terapię.

Jedno i drugie jest możliwe pod warunkiem, że uczestnictwo w niej nie jest tylko przejawem rytualizmu, nie ogranicza się do „jedynie statystowania”, lecz jest uczestnictwem „pełnym, czynnym, społecznym, pobożnym i owocnym”. Sama Msza jest zawsze pełna mocy Bożej i skuteczna, problem tkwi w uczestniczących.

Konferencje i rozmowa (dzielenie się) będą zatem miały za przedmiot:

po pierwsze – istotę uczestnictwa w celebracji eucharystycznej w jej fundamentalnych wymiarach: Słowa Bożego, Pamiątki, Dziękczynienia, Ofiary i Uczty;

po drugie: szukanie odpowiedzi na pytanie, co ten „największy skarb” Kościoła i chrześcijanina (o którym pierwsi chrześcijanie nawet w obliczu męczeństwa mówili: „My nie potrafimy żyć bez Eucharystii”) ma wspólnego z naszą codziennością: z pracą i odpoczynkiem, z cierpieniem i radościami, z małżeństwem i rodziną, z miłością braterską i relacjami społecznymi, ze środowiskiem przyrodniczym?

Jak Kościół „żyje z Eucharystii” i Eucharystia buduje Kościół, tak chrześcijanin „żyje z Eucharystii”, to znaczy Eucharystia żywi, „buduje”, kształtuje i ożywia chrześcijanina. Zadaniem chrześcijanina jest zatem uczynić Eucharystię „sercem swojego życia”. Ponieważ Chrystus nadał swej Pamiątce postać uczty - chleba i wina, czyli pokarmu i napoju, Eucharystia jest tak bliska człowiekowi i tak ściśle spleciona z jego życiem, jak codzienny pokarm i napój.

 Celem tej sesji jest zatem poprzez konferencje, dialog, medytację, adorację i celebrowanie Mszy świętej wspólnie szukać drogi „od Eucharystii do Mszy życia”.

prowadzący:  Ksiądz dr hab. Jerzy Grześkowiak urodził się w 1940 r. w miejscowości Miejska Górka w Wielkopolsce. Wytrawny teolog i pastoralista, absolwent studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu oraz studiów specjalistycznych i doktoranckich z zakresu teologii pastoralnej, kierunek liturgika, na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie. Stypendysta w Instytucie Katolickim w Paryżu, doktor habilitowany teologii pastoralnej. Jako etatowy wykładowca KUL przez lata pełnił funkcje sekretarza Rady Instytutu Teologii Pastoralnej i sekretarza Komisji Pastoralnej TN KUL. Autor licznych odczytów i referatów z zakresu liturgiki i teologii pastoralnej w Polsce i w Niemczech.

W latach 1986-2011 prowadził działalność duszpasterską jako kapłan archidiecezji Monachium-Fryzynga. Po przejściu na emeryturę nadal pracuje w duszpasterstwie w Monachium. Popularyzator idei odnowy liturgii po Soborze Watykańskim II, znany i ceniony rekolekcjonista, autor 14 pozycji książkowych, 80 artykułów naukowych i ponad 250 artykułów popularno-naukowych. Od ośmiu lat współpracownik polonijnego czasopisma dla Bawarii „Moje Miasto” (kolumna „Filozofie życia”), a od dwóch lat autor cotygodniowych publikacji na portalu „Polonik Monachijski”, w dziale „Bliżej Boga”. W jego pokaźnym dorobku literackim, obok publikacji poświęconych tematyce eucharystycznej i liturgicznej, znaleźć można także książki i artykuły poruszające zagadnienia z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz szeroko pojętej duchowości chrześcijańskiej.

koszt: 160 zł od sosby

Formularz zapisu na warsztaty:

Uzupełnij

Uzupełnij

Zaznacz jedną z opcji

Podaj prawidłowy adres

Uzupełnij

Nieprawidłowe dane

Przepisz kod
Odśwież Nieprawidłowe dane

Wymagane

Wymagane

Nieprawidłowe dane

Uwaga! Liczba uczestników ograniczona. Warsztat nie odbędzie się przy zbyt małej ilości zgłoszeń

 

Share