Sesje archiwalne

czwartek, 02 maj 2019 15:12

Odpoczynek przy Źródle - sesja dla Seniorów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

eucharystia3Termin: 20-22 września Puszczykowo  (dom sióstr Elżbietanek) 

Opis: Eucharystia a moje codzienne życie

Planowana Sesja ma na celu wyjaśnienie sensu wypowiedzi Soboru Watykańskiego II, iż Eucharystia jest „szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia” (Konstytucja o Kościele nr. 11).

Udział we Mszy Świętej widzę nie jako spełnienie niedzielnego obowiązku, lecz jako „potrzebę serca”, jako odpowiedź na zaproszenie Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Eucharystia jako szczególne miejsce spotkania z uwielbionym Panem i włączenia się w rzeczywistość Jego Paschy, czyli ofiarnej Śmierci i Zmartwychwstania, ma niejedno do powiedzenia dzisiejszemu zagonionemu, zmęczonemu i zdezorientowanemu chrześcijaninowi, stawia mu diagnozę i proponuje terapię.

Jedno i drugie jest możliwe pod warunkiem, że uczestnictwo w niej nie jest tylko przejawem rytualizmu, nie ogranicza się do „jedynie statystowania”, lecz jest uczestnictwem „pełnym, czynnym, społecznym, pobożnym i owocnym”. Sama Msza jest zawsze pełna mocy Bożej i skuteczna, problem tkwi w uczestniczących.

Konferencje i rozmowa (dzielenie się) będą zatem miały za przedmiot:

po pierwsze – istotę uczestnictwa w celebracji eucharystycznej w jej fundamentalnych wymiarach: Słowa Bożego, Pamiątki, Dziękczynienia, Ofiary i Uczty;

po drugie: szukanie odpowiedzi na pytanie, co ten „największy skarb” Kościoła i chrześcijanina (o którym pierwsi chrześcijanie nawet w obliczu męczeństwa mówili: „My nie potrafimy żyć bez Eucharystii”) ma wspólnego z naszą codziennością: z pracą i odpoczynkiem, z cierpieniem i radościami, z małżeństwem i rodziną, z miłością braterską i relacjami społecznymi, ze środowiskiem przyrodniczym?

Jak Kościół „żyje z Eucharystii” i Eucharystia buduje Kościół, tak chrześcijanin „żyje z Eucharystii”, to znaczy Eucharystia żywi, „buduje”, kształtuje i ożywia chrześcijanina. Zadaniem chrześcijanina jest zatem uczynić Eucharystię „sercem swojego życia”. Ponieważ Chrystus nadał swej Pamiątce postać uczty - chleba i wina, czyli pokarmu i napoju, Eucharystia jest tak bliska człowiekowi i tak ściśle spleciona z jego życiem, jak codzienny pokarm i napój.

 Celem tej sesji jest zatem poprzez konferencje, dialog, medytację, adorację i celebrowanie Mszy świętej wspólnie szukać drogi „od Eucharystii do Mszy życia”.

prowadzący:  Ksiądz dr hab. Jerzy Grześkowiak urodził się w 1940 r. w miejscowości Miejska Górka w Wielkopolsce. Wytrawny teolog i pastoralista, absolwent studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu oraz studiów specjalistycznych i doktoranckich z zakresu teologii pastoralnej, kierunek liturgika, na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie. Stypendysta w Instytucie Katolickim w Paryżu, doktor habilitowany teologii pastoralnej. Jako etatowy wykładowca KUL przez lata pełnił funkcje sekretarza Rady Instytutu Teologii Pastoralnej i sekretarza Komisji Pastoralnej TN KUL. Autor licznych odczytów i referatów z zakresu liturgiki i teologii pastoralnej w Polsce i w Niemczech.

W latach 1986-2011 prowadził działalność duszpasterską jako kapłan archidiecezji Monachium-Fryzynga. Po przejściu na emeryturę nadal pracuje w duszpasterstwie w Monachium. Popularyzator idei odnowy liturgii po Soborze Watykańskim II, znany i ceniony rekolekcjonista, autor 14 pozycji książkowych, 80 artykułów naukowych i ponad 250 artykułów popularno-naukowych. Od ośmiu lat współpracownik polonijnego czasopisma dla Bawarii „Moje Miasto” (kolumna „Filozofie życia”), a od dwóch lat autor cotygodniowych publikacji na portalu „Polonik Monachijski”, w dziale „Bliżej Boga”. W jego pokaźnym dorobku literackim, obok publikacji poświęconych tematyce eucharystycznej i liturgicznej, znaleźć można także książki i artykuły poruszające zagadnienia z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz szeroko pojętej duchowości chrześcijańskiej.

koszt: 160 zł od sosby

Formularz zapisu na warsztaty:

Uzupełnij

Uzupełnij

Zaznacz jedną z opcji

Podaj prawidłowy adres

Uzupełnij

Nieprawidłowe dane

Przepisz kod
Odśwież Nieprawidłowe dane

Wymagane

Wymagane

Nieprawidłowe dane

Uwaga! Liczba uczestników ograniczona. Warsztat nie odbędzie się przy zbyt małej ilości zgłoszeń

 

Czytany 890 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 wrzesień 2019 20:56

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
numer konta: 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

Administrator Ochrony Danych Osobowych: rodo@vinea.org.pl

Poradnia VINEA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań

poradnia@vinea.org.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:
poniedziałek - piątek godz. 12:30 - 16:30
tel. 797 907 154

Dane rejestrowe

NIP: 7781469674

REGON: 301366142

KRS: 0000348563

© Fundacja Vinea - pomoc psychologiczna Poznań 2020
Wdrożenie i opieka: Joomla Solmedia.pl

Wesprzyj nas